Start WEBSHOP

KUNDSUPPORT

// Vallaställskungen Lars Björk


Vallastallskungen.se har lagt ner aktiebolagsverksamheten. Beslut om likvidation hos Bolagsverket. Ärendets Diarienummer:2020/222949.


Företaget har således upphört - webshopen är nedlagd. Ingen restförsäljning i/till Sverige.


Lite restprodukter finns kvar i Vörå, Österbotten, Finland. 


Kolla ett resturval youtube-klipp nedan samt Findit.fi

Findit - Mina annonser

Kolla läget - webshop@vallastallskungen.se eller +358 451776320

Kan man köpa skidor över nätet? Jovisst, vallastallskungen.se ser till att Du får rätt skidor som matchar din åkförmåga och ambition. Vallningsfria (skins) eller vallningsbara. Med NASTOLAS Flex Tester uppnås korrekt skidspann (presentation här).