Användartips ATOM Sports vallaställ o järn


Användartips ATOM Sports vallaställ och vallajärn

vallastallskungen.se tipsar...     

Tips. Innan du börjar valla skidor bör du / måste du...

 

1) efterdra samtliga låsmuttrar (nyckelstrl 10 mm) på vallastället för optimal stabilitet. I nuläget från fabriken är låsmuttrarna bara löst fästade.

 

2) bakdelen på dina längdskidor skall placeras på den kortare vippstödbrädan samt de mjukare frampartiet på skidorna placeras följaktligen på den längre vippstödbrädan.

 

Spara kartongen för ev reklamation (produktionsfel, mindre än 1% hittills!) eller återanvänd delar av leveranskartongen genom att placera den i bärpåsen för optimal stadga och form. Det blir också lättare att packa ner vallastället samt mer ljudisolerat.

 

Problem som kan uppstå/upplevas för den ovane användaren:

 

OBS 1. "Jag har hämtat ut vallastället jag köpte idag. Tyvärr motsvarar det inte förväntningarna. Det är inte så stabilt och stadigt som är rimligt. Skickar med film."Vallaställskungen svarar... OBS vallaställets muttrar är bara löst fästade från fabrik. INNAN DU BÖRJAR VALLA DINA SKIDOR bör du dra till muttrarna med en 10 mm:s skiftnyckel. Annars blir det "Bambi på hal is"  :-)


Dessutom vallning görs längs med skidorna inte tvärsgående. När båda skidorna fästes till vallaställets mittprofil och tyngden vid utklossning av fästvalla eller bortsikling av glidparaffin går i riktningen neråt och längs med skidornas riktning så blir vallastället optimalt stabilt pga benens vinkling. SE foto överst på denna sida. Vid extra tungt rillningsarbete kan man placera en fot som extra stöd/motvikt på motsatt sida från den man arbetar med på de markgående horisontala benen.

OBS 2. Vissa Rottefella (NNN)-bindningar kan upplevas svåra att fästa på vallaställets mittprofil (se bild nedan). "Den går inte dit - är för tjock". Svar: Lösningen är bara att trycka dit skidan rejält. Detta “problem” har sgs samtliga vallaställstillverkare på marknaden oavsett märke. Det uppkommer pga att Rottefella pjäxor (NNN) har ngt tunnare pjäxbygel i diameter än vad salomonpjäxor har (SNS) så en Rottefella bindning kan upplevas svårfäst, för tajt på vallastället. Det betyder att man tillverkar vallaställ med “mittemellan” mittprofilbygel för att passa båda på marknaden förekommande bindningssystemen. Man får kompromissa lite. Dessutom har det visat sig så att Rottefellas alla varianter av NNN-bindningar (barnbindningar, vuxenbidningar såväl racing som touringmodeller) så förekommer det lite olika varianter av låssystem vilket kan resultera i lite olika funktionalitet när det gäller att fästa skidan vid vallaställets mittprofil. Men lösningen i 99% av fallen är att rejält trycka dit bindningen, alternativt kan det ha hamnat lite extra tjock målarfärg där som bygger på o gjort bygeln lite extra tjock. Så ta ett sandpapper/metallfil och jämna av lite. Lite målarfärg kan lossna/bli avskavd men det är bara en estetisk detalj som inte inverkar på skidornas vallning.

OBS 3. I mina rekommendationer skall man ju dra till de 10 mm.s fästskruvarna med en skifttång så stället står stabilt. Men man får inte dra till för mycket, då kan stället bli svårnedfällbart även om man så trycker sig blå i ansiktet på metallfjäderanordningen (se bild nedan).

 

Givetvis kan du försöka sätta en droppe olja på fjäderknoppen så den kanske börjar löpa lite lättare. Sedan gäller det givetvis att trycka in BÅDA metalfjärdrana samtidigt som du fäller in benen åt rätt håll, dvs inåt under själva stället, så tryck in knapparna och ta tag i benet o bänd det inåt. Med lite träning kommer det att funka. Övning ger färdighet :-)

OBS 4. En kund med nyare MADSHUS längdskidor ställdes inför detta problem: "Provade ditt ställ och fann madshusskidorna som har en rygg blev ostadiga och var omöjliga att få att ligga på rakt på fram/bak. Vad blev fel?" ... Svar: Inget stort problem, Här är en enkel lösning (Du behöver en linjal, en vass brytbladskniv, tar ca 10-15 min att fixa till allt efter behov).

(Se bildspel). Så här fixar Du det själv... steg för steg.

 

 

 

OBS 5. Har du även beställt ett vallajärn så läs först instruktionerna/bruksanvisningen.

 

Sprid gärna info till dina skidvänner om www.vallastallskungen.se och dess fina produkter; ATOM Sports vallaställ o vallajärn! :-)

 

Lycka till med din skidvallning och skidträning!

 

mvh

vallastallskungen.se

Många nöjda skidmotionärer - välj även Du vallastallskungen.se och det omtyckta prisvärda finska allemansvallastället!